Seminarium odbyło się jak co roku w Rowach od 20 do 22 maja 2015 roku. Obecnością zaszczycili nas goście z Ministerstwa Infrastruktury, którzy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacji nowoczesnego rozwiązania Sprefix. Spotkanie zaowocowało kontraktami do realizacji w naszym systemie.

W dniu 15.01.2015 roku rozpoczął się proces aprobacyjny systemu SpreFix na rynek polski.

Konferencje odbywały się we wszystkich miastach wojewódzkich z udziałem prezesów spółdzielni mieszkaniowych, zarządców i administratorów nieruchomości oraz inwestorów. Uczestnicy konferencji z wielkim entuzjazmem przyjęli system SpreFix, jako doskonałe rozwiązanie problemów termicznych w budownictwie.

Dnia 16.09.2014 roku, firma Milenium podpisała umowę na wyłączną dystrybucję systemów natryskowych SpreFix.

DSC_0100

Przedstawiciele firm, uściśnięciem dłoni potwierdzają rozpoczęcie współpracy na rynku polskim.