Czy podczas wykonywania prac w pomieszczeniach piwnicznych, jest wprowadzana duża ilość wilgoci? 


W przeciwieństwie, do dotychczas stosowanych mineralnych systemów składających się z wełny żużlowej i mieszanki cementów, w których duża ilość wody jest potrzebna do wiązania, rozwiązanie SpreFix G jest pozbawione tego problemu, a klejenie następuje poprzez żelowanie dwóch komponentów ekologicznych LPA i LPB.

Czy podczas wykonywania prac występują skutki uboczne, takie jak podrażnienia dróg oddechowych, podrażnienia skóry?


System SpreFix G pozbawiony jest tego typu uciążliwości, co zostało potwierdzone szczegółowymi badaniami przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz innych instytów badawczych z terenu całego Świata. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, z powodzeniem stosowany jest w przedszkolach, szkołach, biurach, halach i innych miejscach użyteczności publicznej, bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia powierzchni. System SpreFix G nie zawiera takich składników jak: azbest, cement, żużel czy rozpuszczalniki.

Jaki jest przybliżony koszt wykonania 1 m2 izolacji?


Koszt izolacji uzależniony jest od wielu czynników:

  • grubości izolacji
  • dostępności i wielkości pomieszczeń
  • wysokości na której ma zostać wykonana izolacja
  • jakości wykończenia powierzchni

Pomimo swoich doskonałych właściwości, system SpreFix G jest nieporównywalnie tańszy od dotychczas stosowanych mineralnych systemów natryskowych. Na podstawie analizy rynku, różnica ta może wynosić od 10% do 50% w porównaniu do cen produktów konkurencyjnych.