W dniu 15.01.2015 roku rozpoczął się proces aprobacyjny systemu SpreFix na rynek polski.