Prezentacja odbyła się w dniu 23.04.2015 dla Spółdzielni mieszkaniowej. System SpreFix G by Ovacon spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony zainteresowanej.