Seminarium odbyło się jak co roku w Rowach od 20 do 22 maja 2015 roku. Obecnością zaszczycili nas goście z Ministerstwa Infrastruktury, którzy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacji nowoczesnego rozwiązania Sprefix. Spotkanie zaowocowało kontraktami do realizacji w naszym systemie.